Mobilux EP2 18 kg balení

Plastická maziva » Mobilux EP2

Cena:3267.00
Skladem


Popis

Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 460, 004 a 023 představují vysoce výkonnou kategorii univerzálních průmyslových plastických maziv a polokapalných plastických maziv pro speciální aplikace. Tato plastická maziva obsahující hydroxystearan lithný jsou koncipována tak, aby poskytovala mimořádnou ochranu proti opotřebení, korozi a vymývání vodou. Jsou k dispozici v konzistenčních stupních NLGI od 00 do 3 s viskozitami základových olejů ISO VG 150, 320 a 460.


Plastická maziva Mobilux EP 0, 1, 2, 3 a 460 jsou doporučována pro většinu typů průmyslových aplikací včetně vysoce namáhaných aplikací s vysokými tlaky nebo rázovým zařízením. Tato plastická maziva výborně chrání proti rezivění a korozi a odolávají vymývání vodou a jsou proto zvlášť vhodná do zařízení běžně provozovaných ve vlhku a mokru. Mobilux EP 0 a 1 se hodí do systémů s centrálním mazáním. Mobilux EP 2 a 3 jsou univerzální plastická maziva a Mobilux EP 460 se používá do vysoce namáhaných aplikací, jako jsou mokré části papírenských strojů. Doporučovaný rozsah provozních teplot se pohybuje od -20°C do 130°C (v případě plastického maziva Mobilux EP 460 od 0°C do 130°C), ale mohou se používat i při vyšších teplotách za předpokladu, že se přiměřeně zvýší frekvence mazání.


Maziva Mobilux EP 004 a Mobilux EP 023 jsou vhodná především k mazání uzavřených ozubených převodů a ložisek v netěsných převodových skříních. Lze je používat i v mnoha jiných průmyslových aplikacích, kde v důsledku netěsností a opotřebovaných nebo chybějících těsnění nelze použít klasické převodové oleje. Doporučovaný rozsah provozních teplot se pohybuje od -25 do 120°C u maziva Mobilux EP 004 a od -15 do 120°C u maziva Mobilux EP 023.


Vlastnosti a výhody

Plastická maziva Mobilux EP mají dlouhou historii prokazatelných výsledků a ve srovnání s konkurenčními výrobky vynikají v oblasti antikorozní ochrany, v čerpatelnosti při nízkých teplotách a provozuschopnosti při vysokých teplotách. Hodnota zatížení OK 40 lb při zkoušce Timken dokládá jejich schopnost zvládat vysoké tlaky a zatížení.
  • Menší opotřebení ve vysoce nebo rázově namáhaných a vibračních podmínkách zajišťuje dobrou spolehlivost a dostupnost zařízení
  • Ochrana proti rezivění a korozi a odolnost vůči vymývání vodou chrání zařízení a umožňuje dobré promazání i v přítomnosti vody
  • Delší životnost ložisek v mokrém prostředí snižuje náklady na ložiska a omezuje neplánované prostoje
  • Dobrá čerpatelnost v systémech s centrálním mazáním (Mobilux EP 0 a 1)
  • Účinná regulace unikání (Mobilux EP 004 a Mobilux EP 023)

Použití

  • Maziva Mobilux EP 0 a EP 1 vykazují dobrou čerpatelnost při nízkých teplotách a jsou vhodná do systémů s centrálním mazáním a do aplikací, ve kterých se vyžaduje výkonnost při nízkých teplotách.
  • Mazivo Mobilux EP 2 je doporučováno pro víceúčelové aplikace do valivých a kluzných ložisek, pouzder a čepů v běžných provozních podmínkách.
  • Mobilux EP 3 je tužší plastické mazivo s konzistenčním stupněm NLGI 3 a je doporučováno pro aplikace, kde je nutná maximální ochrana proti průniku vody nebo pevných částic.
  • Mazivo Mobilux EP 460 je doporučováno k mazání vysoce namáhaných ložisek pracujících při nízké až mírné rychlosti včetně ložisek vystavených vysokým tlakům nebo rázovému namáhání. K typickým aplikacím patří ocelárny a papírny, hlubinná těžba, drtírny rud a jiné vysoce náročné aplikace, kde se běžně vyskytuje vlhkost a mokro.
  • Maziva Mobilux EP 004 a Mobilux EP 023 se hodí hlavně k mazání uzavřených ozubených převodů a ložisek v netěsných převodových skříních u většiny důlních dobývacích strojů s výjimkou převodů elektromotorů. Maziva Mobilux EP 004 a Mobilux EP 023 lze rovněž používat v mnoha jiných průmyslových aplikacích, kde v důsledku netěsností a opotřebovaných nebo chybějících těsnění nelze použít klasické převodové oleje. Mazivo Mobilux EP 004 splňuje požadavky převodového testu na stroji SEW 1008 hodin mod. DR.EM.203.

Konzistenční stupeň NLGI Vzhled, vizuálně Viskozita - cSt při 40°C, cSt
2 hnědá 160

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.