Mobilgrease XHP 222 18kg balení

Plastická maziva » Mobilgrease XHP 222

Cena:3582.00
Skladem


Popis

Mobilgrease XHP 222 je vysoce kvalitní plastické mazivo s vysokotlakými vlastnostmi obsahující zpevňovadlo na bázi litného komplexu. Je určeno především pro průmyslové aplikace a stavební stroje. Mobilgrease XHP 222 se vyznačuje vysokou teplotní stabilitou, přilnavostí, strukturní stabilitou a odolností vůči vodě. Mazivo je rovněž vysoce chemicky stabilní a poskytuje velmi dobrou ochranu proti korozi, rezivění a opotřebení, a to především u náprav, kroužků a ložisek. Rozsah pracovních teplot je od -15 °C do 150 °C.
Mazivo neobsahuje olovo, chlor ani dusitany.


Přednosti

  • Vysoká ochrana proti opotřebení, korozi a rezivění umožňuje snížit náklady na odstávky a údržbu.
  • Velmi dobré protioděrové a vysokotlaké vlastnosti umožňují použití pro široký rozsah otáček ložisek.
  • Prodloužené intervaly přemazávání díky vysoké životnosti maziva i za náročných provozních podmínek.
  • Vysoká odolnost vůči vymývání vodou.

Použití

Mobilgrease XHP 222 je mazivo třídy konzistence NLGI 2 se základovým olejem viskozitní třídy ISO VG 220. Mazivo je určeno pro průmyslová ložiska pracující v náročných podmínkách.

Mobilgrease XHP 222 je schopné odolávat

  • nárazovému zatížení a vibracím.
  • vymývání vodou a vniknutí vody.
  • korozivnímu prostředí.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání . Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.