Mobil Delvac XHP LE SAE 10W-40 20L balení

Oleje pro užitková vozidla » Mobil » Mobil Delvac XHP LE SAE 10W-40

Cena:2410.00
Skladem

Popis

Mobil Delvac XHP LE SAE 10W-40 je vysoce výkonný olej určený pro mazání moderních nízkoemisních vznětových motorů, používaných u vozidel pro náročný silniční provoz. Tento motorový olej je vyroben ze základových olejů s nejvyšší výkonností, které zaručují vynikající tekutost za nízkých teplot a viskozitní stabilitu při vysokých teplotách, mají omezenou odparnost a poskytují větší úspory paliv. Nový vyspělý systém aditiv tohoto oleje byl speciálně vyvinut tak, aby napomáhal prodloužit životnost a udržovat účinnost systémů omezujících emise u automobilů poháněných vznětovými motory, jako jsou částicové filtry DPF (Diesel Particulate Filter). Tento systém (DPF) je používán některými výrobci nákladních automobilů pro dodržení požadavků na omezení emisí podle současné normy Euro IV a budoucí normy Euro V.


Vlastnosti a výhody

Vysoce výkonné nízkoemisní vznětové motory kladou mimořádně zvýšené nároky na motorové oleje. Konstrukce motorů s menšími vůlemi snižuje spotřebu oleje; to vede k méně častému doplňování nového oleje, který jinak dodává náplni také provozem spotřebovaná aditiva. Důsledkem používání mezichladičů a turbodmychadel je zvýšené tepelné zatížení oleje. Vyšší vstřikovací tlak paliva a opožděné časování zlepšují účinnost spalování, ale současně s tím zvyšují provozní teploty motoru, odpařování oleje a tvorbu sazí. Moderní technologie oleje Mobilu Delvac XHP LE 10W-40 poskytuje mimořádný výkon a ochranu výfukových systémů vybavených částicovými filtry DPF. Mezi nejvýznamnější vlastnosti a výhody tohoto oleje patří:
 • Vynikající ochrana proti houstnutí oleje, vysokoteplotním úsadám, tvorbě kalů, stárnutí oleje a korozi - Snížení opotřebení a prodloužení životnosti motoru Mimořádné omezení tvorby vysokoteplotních úsad Prodloužení provozní životnosti oleje, převyšující výměnné intervaly doporučené výrobci motorů
 • Výborné vlastnosti při ochraně proti opotřebení a oděru - Vynikající ochrana proti zapečení pístních kroužků
 • Střihová stabilita "Stay-in-grade" Velmi nízká odparnost - Omezuje pokles viskozity oleje a jeho spotřeby při náročných provozních podmínkách za vysokých teplot
 • Zlepšená viskozitní stabilita za vysokých teplot a při vysokém střihovém namáhání - Snižuje opotřebení motoru a brání zaleštění vložek válců
 • Vynikající nízkoteplotní vlastnosti - Lepší čerpatelnost a oběhové vlastnosti oleje Ochrana proti opotřebení při startu Větší omezení tvorby kalů při přerušovaném provozu za nízkých teplot (provoz typu šstart/stopš)
 • Vyšší schopnost odolávat úsadám sazí pro dosažení lepší viskozity a filtrovacího tlaku
 •  Prodloužená životnost motoru

Použití

 • Strojní zařízení evropských výrobců poháněná nepřeplňovanými i přeplňovanými vznětovými motory
 • Lehká až těžká silniční nákladní doprava
 • Moderní motory pro náročný provoz, vybavené částicovými filtry DPF (Diesel Particulate Filter)

Klasifikace a specifikace

 • ACEA E6
 • ACEA E4
 • MB 228.51
 • MB 228.5
 • MAN 3477
 • MAN 3277 (CRT)

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Typické charakteristiky

Třída SAE Hustota při 15°C g/cm3 Viskozita při 40°C mm2/s Viskozita při 100°C mm2/s Viskozitní index Bod vzplanutí °C Bod tuhnutí °C TBN mg KOH/g Síranový popel %
10W-40 0,865 85 13,3 153 200 -30 11,5 1,0

Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.