Mobilgear OGL 007 18Kg balení

Mazání otevřených převodů » Mobilgear OGL 007

Cena:6535.00
Skladem


Popis

Mobilgear OGL 007 a 009 představují vysoce výkonná polotekutá plastická maziva vyspělé technologie, která obsahují vysokotlaká aditiva a jemně rozptýlený grafit a díky tomu jsou schopna snášet vysoké zátěže. Jsou především určena pro mazání velkých převodů pracujících při vysokém zatížení a při nízkých až středních rychlostech. Kromě mimořádné schopnosti snášet zatížení vykazují vynikající přilnavost a odolnost vůči „odstřiku“ v extrémních podmínkách.
Mobilgear OGL 007 a 009 jsou bezolovnatá a bezchlorová maziva, která neobsahují žádná rozpouštědla nebo ředidla. Nepřítomnost rozpouštědel a ředidel umožňuje, aby si výrobky udržely během skladování a používání své charakteristické vlastnosti. Díky svým vlastnostem za nízkých teplot a přilnavosti jsou maziva Mobilgear OGL 007 a 009 vhodná pro aplikace nástřikem v nejrůznějších podmínkách.
Tyto výrobky lze snadno čerpat ze sudů do aplikačních trysek pomocí běžných čerpadel.


Vlastnosti a výhody

OPlastická maziva Mobilgear OGL 007 a 009 zaujímají vedoucí postavení v řadě průmyslových maziv značky Mobil, která jsou známa vysokou výkonností a inovativností. Plastická maziva Mobilgear OGL 007 a 009 vyvinutá ve společnosti ExxonMobil poskytují vynikající ochranu a výkonnost u velkých otevřených převodových systémů v celé řadě průmyslových aplikací. Maziva Mobilgear OGL 007 a 009 byla vyvinuta tak, aby splňovala požadavky výrobců zařízení a potřeby zákazníků, kteří u pomalých až středně rychlých otevřených převodových systémů dávají přednost polokapalnému plastickému mazivu. Hlavní poptávka po výrobcích tohoto typu vyplývá z potřeby oddělení vysoce zatížených zubů ozubených kol a zabránění povrchovému opotřebení a poškození. Produkty Mobilgear OGL 007 a 009 obsahují jako aditivum jemně rozptýlený grafit, který přispívá k vytvoření elastohydrodynamického filmu v podmínkách vysoké zátěže a nízké rychlosti, které jsou typické pro velké otevřené převodové systémy.

Vlastostnosti Výhody a možné přínosy
Speciální receptura zajišťuje odolnost proti velké zátěži a opotřebení Skvělá ochrana proti opotřebení a snížení nákladů na výměnu převodů
Vynikající čerpatelnost a možnost nanášení nástřikem Účinný provoz, snadný rozběh za nízkých teplot a snížení energetických ztrát
Velmi dobrá ochrana proti rezivění a korozi Delší životnost zařízení, zkrácení prostojů a snížení nákladů na údržbu
Velmi dobré adhezivní vlastnosti výrobku Omezení odmršťování - snížení spotřeby a nákladů na maziva
Neobsahuje olovo, dusitany a rozpouštědla Omezení dopadu na životní prostředí

Použití

Plastická maziva Mobilgear OGL 007 a 009 jsou určena pro mazání velkých, pomalých až středně rychlých, vysoce zatížených převodů v náročných aplikacích celé řady průmyslových odvětví včetně:

  • Hlubinná těžba včetně provozů ve vysokých teplotách, například prstencového ozubení cementových pecí či kulových mlýnů
  • Ocelářské, cementářské, papírenské a chemické aplikace

Charakteristické vlastnosti

Konzistenční stupeň NLGI Penetrace po prohnětení, 25 °C, ASTM D 217, mm/10 Viskozita oleje, ASTM D 445 cSt při 40°C
00 405 460

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.