Nuto H32 20L balení

Hydraulické oleje » Nuto H32

Cena:1885.00
Skladem


Popis

Řada Esso Nuto H představuje vysoce kvalitní hydraulické oleje určené do průmyslových a mobilních provozních aplikací, které vyžadují oleje s ochranou proti opotřebení. Spojením vysoce kvalitních základových olejů a vybrané kombinace aditiv vznikl výrobek, který splňuje mnoho náročných parametrů nezbytných pro zvýšení výkonu a prodloužení životnosti zařízení. Oleje řady Nuto H podávají dobrý výkon v celé řadě součástí hydraulických soustav, které jsou vystavovány mírným až velmi náročným provozním podmínkám. Vysoká odolnost vůči oxidaci a chemická stabilita napomáhají regulovat tvorbu úsad a snižují riziko zadírání ventilů s následným snížením výkonu hydrauliky. Oleje mají prodlouženou životnost a jsou velmi dobře filtrovatelné, čímž se snižují náklady na údržbu. Poskytují dobrou antikorozní ochranu ve vlhkém prostředí, snadno odlučují vodu a mají dobrou schopnost odlučovat vzduch. Výrobky splňují požadavky celé řady autorizovaných (OEM) výrobců hydraulických zařízení a součástí.


Vlastnosti a výhody

Hydraulické oleje řady Nuto H mají mimořádnou odolnost vůči korozi a opotřebení. Dobrá chemická stabilita umožňuje prodloužit intervaly výměny oleje a filtrů. Vysoká úroveň ochrany proti opotřebení umožňuje zvýšení výkonu zařízení, které se projeví nejen omezením prostojů, ale také zvýšením výrobní kapacity. Dobrá deemulgační schopnost umožňuje těmto olejům pracovat i v soustavách znečištěných malým množstvím vody a přitom snadno odlučovat velká množství vody.

Klíčové užitné vlastnosti olejů řady Nuto H zahrnují:

 • Mimořádná ochrana proti opotřebení prodlužuje životnost čerpadel
 • Omezení tvorby kalů a úsad v součástech s těsnou vůlí, např. v servoventilech
 • Vysoký výkon a plynulý provoz hydraulické soustavy související s rychlým odlučováním vzduchu, nízkou pěnivostí a dobrou odlučitelností vody
 • Mimořádná antikorozní ochrana
 • Mimořádná filtrovatelnost brání ucpání filtru i v přítomnosti vody
 • Chemická stabilita a odolnost vůči oxidaci prodlužují životnost oleje a filtrů

Použití

 • Soustavy s lamelovými, zubovými, radiálními i axiálními pístovými čerpadly, do kterých jsou doporučovány oleje s ochranou proti opotřebení
 • Hydraulické aplikace, u kterých nelze zabránit netěsnostem a znečištění
 • Soustavy, u kterých je malé množství vody nevyhnutelné a jejichž součásti by mohla voda poškodit (soustavy u kterých je velká pravděpodobnost průniku vody do oběhu a kde by tak mohlo dojít k poškození součástí)
 • Soustavy, které obsahují převody a ložiska a vyžadují ochranu proti opotřebení
 • Soustavy, které vyžadují vysokou úroveň zátěže systému i ochrany proti opotřebení
 • Aplikace, u kterých je výhodou ochrana proti korozi tenkou vrstvou oleje, např. u soustav s obsahem vody
 • Stroje, jejichž součásti jsou vyrobené různými metalurgickými postupy

Klasifikace a specifikace

 • AFNOR NF-E 48-690/1
 • AFNOR NF-E 48-603 HM
 • Denison HF-0
 • Vickers I-286-S
 • Vickers M-2950-S
 • DIN 51524 PART 2
 • ISO 11158 TYPE HM
 • Denison HF-0
 • Cincinnati Machine P-68

Charakteristické vlastnosti

Viskozitní stupeň ISO Viskozita cSt při 40°C Viskozita cSt při 100°C Viskozitní index Hustota při 15°C Bod vzplanutí °C, Bod tuhnutí °C
32 32 5,4 104 0,859 212 -24

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.