Mobil DTE 11M - 1L balení

Hydraulické oleje » Mobil DTE 11M

Cena:147.00
Skladem


Popis

Řada Mobil DTE 10M představuje mimořádně kvalitní hydraulické oleje s ochranou proti opotřebení, které je možné používat ve velkém teplotním rozmezí. Vykazují optimální tekutost při teplotách pod nulou a jsou střihově stabilní a odolné proti ztrátě viskozity, zachovávají účinnost hydraulické soustavy a minimalizují úniky z čerpadel i při vysokých provozních tlacích a teplotách. Tyto kvalitní hydraulické oleje s zlepšenou tekutostí při nízkých teplotách navíc poskytují lopatkovým, pístovým a zubovým tlakovým čerpadlům maximální ochranu proti opotřebení. Optimálně chrání zařízení proti opotřebení a prodlužují životnost olejů a filtrů a snižují tak i náklady na údržbu a likvidaci výrobků. Oleje byly vyvinuty ve spolupráci s významnými autorizovanými výrobci, aby splňovaly ty nejpřísnější požadavky náročných vysokotlakých hydraulických soustav, výkonných čerpadel a zároveň vyhověly kritickým požadavkům dalších hydraulických součástí, např. servoventilů s těsným vymezováním ventilové vůle a přesných číslicových obráběcích (NC) strojů. Kompatibilita s mnoha druhy kovů umožňuje používat tyto oleje v soustavách, jejichž součásti jsou vyrobené z různých slitin.
Oleje řady DTE 10M jsou sestaveny z kvalitních základových olejů a pečlivě vyvážené, stabilizované kombinace aditiv, která napomáhá neutralizovat tvorbu korozivních složek. Oleje jsou určeny do soustav, které pracují v náročných podmínkách, kde je zapotřebí silné ochrany proti opotřebení stabilní tloušťkou filmu. Jejich složení umožňuje olejům pracovat i tam, kde se obecně doporučují hydraulické oleje, které ochranu proti opotřebení nezaručují.


Vlastnosti a výhody

Řada hydraulických olejů Mobil DTE 10M se vyznačuje výjimečným výkonem při nízkých a vysokých teplotách. Mimořádná odolnost vůči oxidaci zajišťuje čistotu hydraulické soustavy a umožňuje prodloužit intervaly výměny oleje a filtrů. Vysoká úroveň ochrany proti opotřebení a výborné parametry filmu zajišťují dokonalou funkci zařízení, která se projeví nejen menším počtem poruch, ale také zvýšenou kapacitou. Řízená deemulgační schopnost olejů jim umožňuje pracovat i v soustavách kontaminovaných malým množstvím vody a přitom snadno odlučovat velká množství vody.


VlastnostiVýhody
Rezerva kvality Dlouhodobě stabilní výkon zařízení a olejové náplně Udržení vysokého výkonu i v těžkých provozních podmínkách
Výjimečná ochrana proti opotřebení Snížení opotřebení Ochrana soustav vyrobených různými metalurgickými postupy
Vysoký viskozitní index Práce v širokém teplotním rozmezí Ochrana zařízení při „studeného startu“ Ochrana součástí hydrauliky při vysokých provozních teplotách
Vysoká odolnost vůči střihovému namáhání Viskozita odpovídá danému stupni i při vysokém střihovém namáhání
Výtečná odolnost vůči oxidaci Dlouhá životnost oleje a zařízení Prodloužení životnosti filtrů Omezení vzniku úsad a tvorby kalů
Čistící vlastnosti Eliminace nebezpečného zadírání ventilů a následného snížení výkonu Eliminace vzniku úsad a tvorby kalů Zlepšení filtrovatelnosti a životnosti filtrů
Mimořádná ochrana proti korozi Brání korozi hydrauliky zevnitř Omezení negativních účinků působení vlhkosti v soustavách Protikorozní ochrana součástí vyrobených různými metalurgickými postupy
Velmi dobrá kompatibilita s mnoha druhy kovů Zajišťuje mimořádný výkon různých součástí Omezení požadavků na další výrobky
Splňuje celou řadu požadavků různých zařízení Jedním výrobkem lze nahradit více výrobků Minimalizace nároků na držení zásob Snížené riziko nesprávného použití výrobku
Mimořádná schopnost odlučování vzduchu Omezení pěnivosti a jejích negativních účinků
Dobrá schopnost odlučování vody Ochrana soustav znečištěných malým množstvím vody Snadné odlučování velkého množství vody
Progresivní čistící vlastnosti Omezení vzniku úsad a kalů v soustavě Ochrana kritických součástí, např. servoventilů Zlepšení odezvy soustavy a eliminace zadírání ventilů Zvýšení celkového výkonu soustavy

Použití

 • Hydraulické soustavy náchylné k tvorbě úsad, např. sofistikované číslicově řízené obráběcí stroje (NC), zvláště tam, kde jsou použity servoventily s těsným vymezováním ventilové vůle
 • Soustavy charakteristické vysokou provozní teplotou a „studenými starty”
 • Soustavy, u kterých je kontaminace malým množstvím vody nevyhnutelná a jejichž součásti by mohla voda poškodit
 • Soustavy, které obsahují převody a ložiska
 • Soustavy, které vyžadují vysokou úroveň únosnosti zátěže a ochrany proti opotřebení
 • Aplikace, u kterých je výhodou antikorozivní ochrana tenkou vrstvou oleje, např. soustavy, u kterých je kontaminace malým množstvím vody nevyhnutelná
 • Stroje, jejichž součásti jsou vyrobené různými metalurgickými postupy

  Charakteristické vlastnosti

  Viskozitní stupeň ISO Viskozita cSt při 40°C Viskozita cSt při 100°C Viskozitní index Hustota při 15°C Bod vzplanutí °C, Bod tuhnutí °C
  15 15 3,72 140 0,859 188 -42

  Zdraví a bezpečnost

  Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


  Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.

 •