Mobil Delvac XHP Ultra SAE 5W-30 20L balení

Oleje pro užitková vozidla » Mobil » Mobil Delvac XHP Ultra SAE 5W-30

Cena:3107.00
Skladem

Popis

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 je vysoce výkonný olej pro vznětové motory. Zaručuje mimořádnou ochranu a úsporu paliva u vysoce výkonných vznětových motorů používaných v náročných silničních aplikacích. Tento olej je koncipován tak, že využívá technologicky vyspělých základových olejů, které zaručují vynikající tekutost při nízkých teplotách a dostatečnou viskozitu při vysokých teplotách a dále mají omezenou těkavost a poskytují větší úsporu paliva. Tyto základové oleje v součinnosti s moderním komplexem aditiv, poskytují nejvyšší stupeň ochrany všech částí motoru.


Přednosti a vlastnosti

 • Mimořádná ochrana proti zvyšování viskozity oleje, zanášení motoru při vysokých teplotách, nánosu úsaz, degradaci oleje a korozi
 • Vynikající vlastnosti proti opotřebení a oděru
 • Zvýšená alkalická rezerva ( TBN )
 • Vynikající nízkoteplotní vlastnosti
 • Střihová stabilita
 • Velmi nízká odparnost
 • Zvýšená vysokoteplotní střihová stabilita
 • Snížený koeficient tření

Klasifikace a specifikace

 • Daimler Chrysler MB 228.5
 • MAN M3277

Použití

 • Přeplňované a nepřeplňované vznětové motory od evropských výrobců
 • Lehká až náročná silniční nákladní doprava

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání . Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Typické charakteristiky

Třída SAE Hustota při 15°C g/cm3 Viskozita při 40°C mm2/s Viskozita při 100°C mm2/s TBN mg KOH/g Bod vzplanutí °C Bod tuhnutí °C Sulfátový popel %
5W-30 0,866 68 11,8 15,5 235 -33 1,8

Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.