Mobilgrease Special 400g balení

Plastická maziva » Mobilgrease Special

Cena:125.00
Skladem


Popis

Mobilgrease Special je vysoce výkonné vysokotlaké plastické mazivo obsahující hydroxystearát lithný. Je koncipováno tak, aby chránilo proti opotřebení, rezivění a korozi, vymývání vodou a vysokoteplotní oxidaci. Obsahuje rovněž sirník molybdeničitý (moly), který zajišťuje zvýšenou ochranu proti opotřebení.

Mobilgrease Special je víceúčelové plastické mazivo pro vysoce namáhané aplikace v osobních vozech, nákladních vozidlech, zemědělských traktorech a dále ve stavebních, důlních a mobilních zařízeních. Doporučený rozsah pracovních teplot je od -20° do 130°C.

Díky dodatečné ochraně proti opotřebení přidáním sirníku molybdeničitého je Mobilgrease Special vhodný především pro vysoce namáhaná ložiska podléhající otěru.


Přednosti

Mobilgrease Special si pro svoji inovaci a skvělou výkonnost získaly oblibu po celém světě. Mazivo Mobilgrease Special bylo navrženo jako víceúčelové plastické mazivo pro náročné podmínky ložisek kol a součástí podvozků ve velkém rozsahu automobilových a průmyslových aplikací. Mobilgrease Special nabízí následující vlastnosti a potenciální výhody:
  • Menší opotřebení při působení vibrací a při rázovém namáhání a prodlužuje životnost v náročných provozních podmínkách
  • Zesílená ochrana proti rezivění a korozi omezuje potřebu údržby a možné prostoje
  • Dobrá čerpatelnost v systémech s centrálním mazáním

Použití

Mobilgrease Special je víceúčelové plastické mazivo do vysoce namáhaných automobilových aplikací určené pro použití v osobních vozech, nákladních vozidlech, zemědělských traktorech, v dodavatelských, stavebních, důlních a mobilních zařízeních. Ke konkrétním aplikacím patří:

  • Ložiska kol, zvláště ta, která jsou vystavena otěru, oscilacím nebo kluznému pohybu
  • Součásti podvozků provozované v náročných podmínkách

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání . Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.