Shell ATF M-1375.4 (ZF-Life Guard Fluid 6) 60L balení

Oleje pro automatické převodovky  » Shell » Shell ATF M-1375.4

Cena:21054.00
Skladem


Popis

Shell ATF M-1375.4 představuje nový typ kapaliny pro automatické převodovky a je speciálně určená pro nejnovější generaci automatických převodovek ZF. Je založena na syntetickém základovém oleji v kombinaci se základovým olejem Shell XHVI a zajišťuje dobré mazání po celou dobu životnosti automatické převodovky.


Klasifikace a specifikace

  • ZF TE-ML 11

Přednosti a vlastnosti

Kapalina je založena na kvalitním syntetickém základovém oleji a oleji na základě Shell XHVI syntetické technologii, v kombinaci s moderním optimálně navrženým komplexem Aditiv, tak aby její složení odpovídalo vysokým nárokům, kladeným na automatické převody. Shell ATF M-1375.4 se vyznačuje především následujícími vlastnostmi:

  • Optimální a konstantní třecí vlastnosti u spojky prodlužují životnost zařízení
  • Klidný chod při řízení měniče spojky
  • Vysoká teplotní a oxidační stabilita
  • Vynikající nízkoteplotní vlastnosti
  • Dobrá snášenlivost s typy těsnění
  • Vysoká střihová stabilita
  • Velmi nízká odparnost
  • Výborné výkonové vlastnosti

Použití

Shell ATF M-1375.4 je určen jako výhradní prvonáplň a servisní náplň pro mazání šestistupňových automatických převodovek ZF (6HP26). Produkt disponuje všemi novými schváleními ZF a je určena pro nasazení v nejnovější generaci automatických převodovek ZF.


Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání . Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Typické vlastnosti

Hustota, 15 °C Bod tuhnutí, max., °C Bod vzplanutí (o.k.), min. °C Viskozita - cSt při 40°C, cSt Viskozita - cSt při 100°C, cSt/th> Viskozitní index, min.
0,840 -51 210 26,8 5,6 151

Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.