Mobil Rarus 425 20L balení

Kompresorové oleje » Mobil Rarus 425

Cena:2590.00
Skladem


Popis

Řada Mobil Rarus 400 představuje špičkové bezpopelnaté oleje pro vzduchové kompresory navržené tak, aby splňovaly nejpřísnější požadavky významných výrobců kompresorů. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních olejů na ropné bázi a komplexu aditiv, který umožňuje výjimečnou ochranu a spolehlivost kompresorů provozovaných v mírných až náročných podmínkách. Oleje poskytují vynikající ochranu proti opotřebení, omezují tvorbu úsad a přenos nečistot, čímž minimalizují možné problémy zařízení a snižují náklady na údržbu. Díky svým vysokým hodnotám, dosahovaným při zátěžovém FZG testu představuje řada Mobil Rarus 400 vynikající oleje pro kompresorové soustavy s převody a ložisky a pro klikové skříně a válce. Oleje řady Mobil Rarus 400 přesahují požadavky norem DIN 51506 VD-L a prokazují velmi vysokou odolnost vůči oxidaci a tvorbě úsad. Jsou doporučovány nebo schváleny řadou předních výrobců kompresorů.


Vlastnosti a výhody

Ve srovnání s klasickými ropnými oleji lze používáním olejů řady Mobil Rarus 400 snížit tvorbu úsad a docílit tak větší čistotu kompresorů, což umožňuje prodloužit dobu provozu mezi jednotlivými servisními intervaly. Jejich vynikající oxidační a tepelná stabilita bezpečně prodlužuje životnost při současném omezení vzniku nečistot a úsad. Vykazují mimořádnou ochranu proti opotřebení a korozi, což prodlužuje životnost a zvyšuje výkonnost zařízení.

Vlastostnosti Výhody a možné přínosy
Nízká tvorba popelnatých a karbonových úsad Vyšší výkonnost ventilů Méně úsad ve výtlačném potrubí Omezení rizika požáru a výbuchu ve výtlačných vedeních Vyšší výkonnost kompresorů
Mimořádná oxidační a tepelná stabilita Delší životnost oleje Delší životnost filtrů Nižší náklady na údržbu
Vysoká únosnost olejového filmu Menší opotřebení kroužků, válců, ložisek a převodů
Vynikající odlučitelnost vody Omezení přenosu nečistot do navazujících zařízení Omezení vzniku kalu v klikových skříních a výtlačném potrubí Menší zanášení odlučovačů Menší riziko tvorby emulze
Účinná ochrana proti rezivění a korozi Lepší ochrana ventilů a menší opotřebení kroužků a válců

Použití

Oleje řady Mobil Rarus 400 jsou doporučovány pro jedno a vícestupňové vzduchové kompresory. Vhodné jsou zvláště pro nepřetržitý provoz v podmínkách s teplotami ve výtlaku do 150 °C. Jsou vhodné pro pístové a rotační kompresory. Oleje s nižšími stupni viskozity se používají hlavně v rotačních kompresorech. Jsou doporučovány do zařízení, která dlouhodobě vykazují nadměrnou degradaci oleje, špatnou funkci ventilů nebo tvorbu úsad. Jsou kompatibilní se všemi druhy kovů používaných při konstrukci kompresorů i s elastomery, ze kterých jsou vyráběny těsnění, O-kroužky a těsnící vložky.
Oleje řady Mobil Rarus 400 nejsou určeny nebo doporučovány do vzduchových kompresorů pro dýchací aplikace.
Oleje řady Mobil Rarus 400 vykazují vynikající výkonnost při následujícím použití:

  • Klikové skříně a válce pístových vzduchových kompresorů
  • Rotační šroubové kompresory
  • Křídlové kompresory
  • Axiální a odstředivé kompresory
  • Kompresorové soustavy s převody a ložisky
  • Kompresory používané ve stacionárních a mobilních aplikacích

Klasifikace a specifikace

Řada Mobil Rarus 400 splňuje následující klasifikace/specifikace:

  • DIN 51506 VD-L (RWTUEV schváleno)

Charakteristické vlastnosti

Viskozitní třída ISO Viskozita cSt při 40°C Viskozita cSt při 100°C Viskozitní index Hustota při 15°C Bod vzplanutí °C,
46 46 6,9 105 0,873 238

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.