Mobil Rarus 829 20L balení

Kompresorové oleje » Mobil Rarus 829

Cena:7047.00
Skladem


Popis

Řada Mobil Rarus 800 představuje mimořádně kvalitní oleje do vzduchových kompresorů, které jsou určeny hlavně pro mazání velmi zatížených pístových vzduchových kompresorů. Jsou navrženy tak, aby splňovaly nebo překračovaly nejpřísnější požadavky významných výrobců kompresorů. Jsou vyrobeny na bázi syntetických základových olejů a komplexu aditiv, které zaručují výjimečnou ochranu a spolehlivost kompresorů provozovaných v podmínkách, ve kterých výrobky založené na bázi minerálních olejů nesplňují požadované parametry. Řada Mobil Rarus 800 poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení a mimořádnou odolnost vůči oxidační a tepelné degradaci, která je výrazně lepší než u minerálních olejů. Jedinečná receptura olejů Rarus 800 vede k omezení tvorby úsad a přenosu nečistot, čímž se minimalizují možné problémy zařízení a snižují náklady na údržbu. Ve srovnání s výrobky na bázi minerálních olejů snižují oleje řady Mobil Rarus 800 významně riziko požáru a výbuchu, mají vyšší teplotu samovznícení a tím zlepšují výkonnost i bezpečnost. Jejich výjimečná odlučitelnost vody snižuje problémy se vznikem emulze a s přenosem nečistot do oběhu a do navazujícího zařízení. Oleje jsou doporučovány nebo schváleny řadou předních výrobců kompresorů.


Vlastnosti a výhody

Ve srovnání s klasickými minerálními oleji lze používáním olejů řady Mobil Rarus 800 snížit tvorbu úsad a docílit tak větší čistotu kompresorů, což umožňuje prodloužit dobu provozu mezi jednotlivými servisními intervaly. Oleje mají vynikající oxidační a tepelnou stabilitu a vykazují mimořádnou ochranu proti opotřebení a korozi, což prodlužuje životnost a zvyšuje výkonnost zařízení.

Vlastostnosti Výhody a možné přínosy
Vysoce kvalitní syntetické základové oleje Výrazně vyšší výkonnost v porovnání s minerálními oleji Větší bezpečnost
Nízká tvorba popelnatých a karbonových úsad Vyšší výkonnost ventilů Méně úsad ve výtlačném potrubí Snížení rizika požáru a výbuchu ve výtlačných systémech Vyšší výkonnost kompresoru
Mimořádná oxidační a tepelná stabilita Delší životnost oleje Delší životnost filtrů Nižší náklady na údržbu
Vysoká únosnost olejového filmu Menší opotřebení kroužků, válců, ložisek a převodů
Vynikající odlučitelnost vody Omezení přenosu nečistot do navazujícího zařízení Omezení tvorby kalu v klikových skříních a výtlačném potrubí Menší zanášení odlučovačů Menší možnost vzniku emulze
Účinná ochrana proti rezivění a korozi Lepší ochrana ventilů a menší opotřebení kroužků a válců

Použití

Oleje řady Mobil Rarus 800 jsou doporučovány pro jedno a vícestupňové vzduchové kompresory. Vhodné jsou zvláště pro nepřetržitý provoz v podmínkách s teplotami na výtlaku do 200 °C. Jsou vhodné pro pístové a rotační kompresory.Oleje s nižšími stupni viskozity se používají hlavně v rotačních kompresorech. Jsou doporučovány do zařízení, která dlouhodobě vykazují nadměrnou degradaci oleje, špatnou funkci ventilů nebo tvorbu úsad. Jsou kompatibilní se všemi druhy kovů používaných při konstrukci kompresorů a s oleji na bázi minerálních olejů. Jejich smíšení však zhoršuje výkonnostní vlastnosti syntetických olejů. Oleje řady Mobil Rarus 800 jsou kompatibilní s těsněními vyrobenými z fluorované uhlovodíkové, silikonové, fluorsilikonové, polysulfidové, vitonové a teflonové pryže a z nitrilové umělé pryže N NBR (méně než 30% akrylonitrilu), přírodní a butylové pryže, z neoprenu, polyakrylátu, styren/butadien- a chlorsulfonového polyetylénu.
Řada olejů Mobil Rarus 800 nepoškozuje olejovzdorné barvy, ale nedoporučuje se styk s laky, emaily, PVC a akrylovými barvami.
Oleje řady Mobil Rarus 800 vykazují vynikající výkonnost při následujícím použití:

  • Všechny typy vzduchových kompresorů - doporučují se ale zejména pro pístové vzduchové kompresory
  • Jednotky pracující v náročných podmínkách
  • Vícestupňová zařízení s dlouhodobou nadměrnou degradací oleje u výrobků na bázi minerálních olejů
  • Lze je používat k mazání válců a klikových skříní
  • Kompresorové soustavy s převody a ložisky
  • Kompresory používané ve stacionárních a mobilních aplikacích

Charakteristické vlastnosti

Viskozitní třída ISO Viskozita cSt při 40°C Viskozita cSt při 100°C Viskozitní index Bod vzplanutí °C, Bod tuhnutí °C
150 158 13,2 70 270 -40

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.