Mobil Rarus SHC 1025 20L balení

Kompresorové oleje » Mobil Rarus SHC 1025

Cena:6383.00
Skladem


Popis

Řada Mobil Rarus SHC 1000 představuje vysoce výkonné oleje určené především pro mazání náročných rotačních šroubových a lamelových vzduchových kompresorů. Jsou zvlášť vhodné pro náročný provoz, kde výrobky na bázi ropných olejů nesplňují očekávání, jako například v náročných provozech vystavených vysokým konečným kompresorovým teplotám nebo tam, kde se vyžadují delší intervaly výměny oleje. Jsou vyrobeny z bezparafinových syntetických uhlovodíkových kapalin v kombinaci se špičkovou technologií aditiv, která zaručuje výjimečnou odolnost vůči oxidaci a tepelné degradaci, jež vysoce předčí oleje na ropné bázi. Oleje výborně chrání zařízení a jsou spolehlivé pro kompresory pracující v podmínkách, kde jiné oleje nesplňují očekávání. Svoji vynikající ochranou proti opotřebení a mimořádnou odolností vůči oxidaci a tepelné degradaci řada Mobil Rarus SHC 1000 vysoce předčí ropné oleje. Jejich jedinečné složení umožňuje snížit náklady na údržbu minimalizováním problémů se zařízením a omezením úsad v systému a přenosu nečistot. Jejich vysoký viskozitní index zaručuje účinné mazání i za vysokých teplot.
Ve srovnání s výrobky na bázi ropných olejů snižují oleje řady Mobil Rarus SHC 1000 významně riziko požáru a výbuchu. Nevykazují prakticky žádnou tvorbu úsad, mají vyšší teplotu samovznícení a tím zlepšují výkonnost i bezpečnost. Jejich vynikající hodnoty odlučitelnosti vody snižují problémy se vznikem emulze.


Vlastnosti a výhody

Používání olejů řady Mobil Rarus SHC 1000 může vést k větší čistotě kompresorů a nižší tvorbě úsad oproti běžným ropným olejům, což prodlužuje dobu provozu mezi servisními intervaly. Díky vynikající oxidační a tepelné stabilitě oleje bezpečně prodlužují životnost a současně omezují tvorbu kalů a úsad. Vyznačují se mimořádnou ochranou proti opotřebení a korozi, která prodlužuje životnost zařízení a zvyšuje jeho výkonnost.

Vlastostnosti Výhody a možné přínosy
Vysoce kvalitní syntetické základové oleje Velký teplotní rozsah Významné výkonnostní schopnosti oproti ropným olejům Větší bezpečnost Delší provozuschopnost
Mimořádná oxidační a tepelná stabilita Menší tvorba karbonových úsad Delší životnost oleje Delší životnost filtru Nižší náklady na údržbu
Vysoké možné zatížení Nižší opotřebení ložisek a převodů
Vynikající odlučitelnost vody Omezení transportu nečistot do navazujícího zařízení Omezení tvorby kalu v klikových skříních a výtlačném potrubí Menší zanášení shlukovačů, mezichladičů a dochlazovačů Menší možnost vzniku emulze
Účinná ochrana proti rezivění a korozi Lepší ochrana vnitřních kompresorových součástí

Použití

Oleje řady Mobil Rarus SHC 1000 jsou určeny především pro rotační šroubové a lamelové kompresory. Vhodné jsou zvláště pro nepřetržitý provoz v teplých podmínkách s teplotami ve výtlaku do 200 °C. Oleje řady Rarus SHC 1000 jsou doporučovány do zařízení, u kterých dlouhodobě dochází k nadměrné degradaci oleje, špatné výkonnosti ventilů nebo tvorbě úsad. Jsou kompatibilní se všemi druhy kovů používaných při konstrukci kompresorů a s oleji na ropné bázi. Jejich smíšení však zhoršuje výkonnostní vlastnosti syntetických olejů.
Oleje řady Mobil Rarus SHC 1000 se nedoporučují pro vzduchové kompresory používané v aplikacích pro vzduch pro dýchání.
Oleje řady Mobil Rarus SHC 1000 se výborně osvědčily v následujících typech kompresorových aplikací:

  • Doporučovány hlavně pro rotační šroubové a lamelové vzduchové kompresory
  • Velmi účinné u šroubového typu kompresorů s chlazením vstřikovaným olejem
  • Zařízení pracující v náročných podmínkách
  • Vícestupňová zařízení, u kterých dlouhodobě dochází k nadměrné degradaci oleje v důsledku používání výrobků na bázi ropných olejů
  • Kompresorové systémy s kritickými převody a ložisky
  • Kompresory používané v pevně instalovaných a mobilních aplikacích

Charakteristické vlastnosti

Viskozitní třída ISO Viskozita cSt při 40°C Viskozita cSt při 100°C Viskozitní index Hustota při 15°C Bod vzplanutí °C, Bod tuhnutí °C
46 44 7,2 131 0,849 246 -39

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.