Mobilgear 627 (Mobilgear 600 XP 100) 20L balení

Průmyslové převodové oleje » Mobilgear 627 (Mobilgear 600 XP 100)

Cena:2142.00
Skladem


Popis

Vysoce výkonné převodové oleje řady Mobilgear 600 XP jsou určeny pro použití v podmínkách extrémně vysokých tlaků; mají vynikající charakteristiky odolnosti vůči zátěži a jsou vhodné pro použití ve všech typech uzavřených ozubených převodů se systémy oběhového mazání nebo mazání rozstřikem. Oleje řady Mobilgear 600 XP byly vyvinuty tak, aby byly v předstihu vůči měnícím se potřebám technologie převodových skříní. Konstrukční trendy technologie převodů směřují k menším jednotkám se stejným přenosem výkonu. Tento nárůst hustoty výkonu klade na převodové oleje zvýšené požadavky. Složení olejů řady Mobilgear 600 XP vyrovnává toto vyšší namáhání tím, že poskytuje zlepšenou ochranu převodovým soukolím, ložiskům i těsněním.
Díky svému složení tyto oleje chrání ozubení převodů před opotřebením už v jeho prvních stádiích. Toto mikroskopické opotřebení, nazývané také mikropiting, může vést k závažnému poškození zubů převodů. Oleje řady Mobilgear 600 XP svými parametry převyšují požadavky oborových norem na ochranu ložisek proti opotřebení. Ve skutečnosti poskytují až 15x vyšší úroveň ochrany proti opotřebení, než jaká je stanovena pro testovací měření na základě oborového standardu FAG FE 8. Díky svému vyváženému složení jsou oleje řady Mobilgear 600 XP schopny poskytovat maximální ochranu proti opotřebení a korozi, a přitom si uchovat slučitelnost se všemi běžnými materiály, používanými pro těsnění převodových skříní. Tím, že udržují integritu těsnění převodových skříní, pomáhají předcházet únikům oleje a rovněž zabraňují pronikání znečisťujících látek. Díky ochraně, kterou oleje Mobilgear 600 XP poskytují převodovým soukolím, ložiskům a těsněním, se tak zlepšuje spolehlivost zařízení a zvyšuje jeho produktivita.
Oleje řady Mobilgear 600 XP jsou doporučeny pro uzavřené průmyslové ozubené převody, včetně převodů s čelními, šikmozubými a kuželovými soukolími se systémy oběhového mazání nebo mazání rozstřikem, které pracují s objemovou teplotou oleje až 100 ºC. Jsou zvláště vhodné pro převodová soukolí pracující v podmínkách vysokých nebo rázových zátěží. Oleje Mobilgear 600 XP nacházejí široké možnosti použití také v lodních převodových aplikacích. Lze je používat i mimo převodové aplikace, včetně mazání vysoce zatěžovaných pomaloběžných kluzných a valivých ložisek.


Vlastnosti a výhody

Oleje řady Mobilgear 600 XP patří mezi špičková průmyslová maziva značky Mobil, která si získala vynikající pověst díky svým inovacím a skvělým výkonnostním vlastnostem. Tyto výrobky na ropné bázipředstavujívysoce kvalitní průmyslové převodové oleje, které splňují nejnovější oborové standardy a nabízejí vysoce univerzální vlastnosti pro mazání nejrůznějších druhů strojních zařízení v průmyslu a lodní dopravě.
Výrobky řady Mobilgear 600 XP nabízejí následující vlastnosti a přínosy:

Vlastostnosti Výhody a možné přínosy
Zvýšená ochrana převodových soukolí proti opotřebení účinky mikropitingu Menší míra opotřebení převodů a ložisek snižuje výskyt nečekaných prostojů
Snížení vzniku deformací na styčných plochách soukolí působením částic uvolněných v důsledku opotřebení Zvýšení životnosti ložisek až o 22 % snižuje náklady na jejich výměny a zlepšuje produktivitu
Zlepšená ochrana ložisek proti opotřebení Prodloužení provozní životnosti ložisek přináší zvýšení produktivity
Vynikající slučitelnost se širokým spektrem druhů těsnicích materiálů Omezení úniků a spotřeby oleje spolu se zamezením vnikání nečistot snižuje potřebu údržby, zlepšuje spolehlivost převodových skříní a zlepšuje produktivitu zařízení
Vynikající odolnost vůči oxidaci a tepelnému rozkladu oleje Prodloužení provozní životnosti maziv, snížení nákladů na maziva a mazací postupy, omezení doby prostojů při pravidelné údržbě.
Vysoká odolnost vůči tvorbě kalů a úsad/td> Čistější systémy a snížení nároků na údržbu
Široká škála aplikací Omezení nutnosti používat maziva různých tříd pro různé druhy aplikací přináší snížení nákladů na koupi a skladování maziv, a rovněž snižuje nebezpečí použití nesprávného druhu maziva
Optimalizace odolnosti vůči vzniku rzi a koroze na oceli a koroze na slitinách mědi a měkkých kovů Vynikající ochrana součástí strojů, snížení nákladů na údržbu a opravy
Odolnost vůči pěnivosti a tvorbě emulze Účinné mazání a bezproblémový provoz v aplikacích s přítomností pronikající vody a v zařízeních s tendencí pěnit mazací oleje

Použití

Oleje Mobilgear 600 XP jsou používány pro širokou škálu aplikací v průmyslu a lodní dopravě, zvláště pak pro převody s čelními, šikmozubými, kuželovými a šnekovými soukolími. Specifické aplikace zahrnují:

  • Průmyslová převodová soukolí dopravníků, mísicích zařízení, sušiček, vytlačovacích zařízení, ventilátorů, pojízdných míchaček, lisů, drtičů, čerpadel (včetně čerpadel pro ropné vrty), třídičů a jiných zařízení v těžkých provozech .
  • Převodová soukolí v lodní dopravě, včetně soukolí hlavních pohonných agregátů, odstředivek a palubního strojního zařízení, např. lanových vrátků, vratidel, jeřábů, navíjecích zařízení, čerpadel, zdviží a závěsů kormidel .
  • Použití mimo převodové aplikace zahrnuje mazání hřídelových spojek, šroubů a vysoce zatěžovaných pomaloběžných kluzných a valivých kontaktních ložisek.

Specifikace a schválení/h4>
  • Flender BA 7300
  • AGMA 9005-E02 - 3EP
  • DIN 51517 - CLP 100
  • ISO 12925-1 Typ - CKD 100
  • Třída Textron Power E3
  • Mueller Weingarten DT 55 005 - CLP 100 Approved

Charakteristické vlastnosti

Viskozitní třída ISO Viskozita cSt při 40°C Viskozita cSt při 100°C Viskozitní index Hustota při 15°C Bod vzplanutí °C, Bod tuhnutí °C
100 100 11,2 97 0,880 230 -24

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.