Mobilgear SHC XMP 320 20L balení

Průmyslové převodové oleje » Mobilgear SHC XMP 320

Cena:8520.00
Skladem


Popis

Plně syntetické, průmyslové, vysoce výkonné převodové oleje řady Mobilgear SHC XMP jsou koncipovány tak, aby i v extrémních podmínkách zajišťovaly optimální ochranu zařízení a životnost oleje. Polyalfaolefinová (PAO) technologie značky Mobil byla zvolena pro svou tepelnou stabilitu, výjimečnou odolnost vůči oxidaci, přirozeně vysoký viskozitní index a skvělou tekutost za nízkých teplot. Tyto oleje neobsahují nežádoucí sloučeniny, které se často nacházejí v ropných olejích. Kombinace vysokého viskozitního indexu a nízkého součinitele tření u tohoto oleje umožňuje výrazné snížení energetických ztrát u řady převodů. Oleje řady Mobilgear SHC XMP obsahují moderní pečlivě vyvážený systém aditiv, který umožňuje vynikající ochranu proti běžným projevům opotřebení, ale rovněž poskytuje vysokou úroveň odolnosti vůči micropittingu. Oproti chemickému složení běžných převodových olejů nabízejí tyto oleje lepší mazání valivých ložisek u převodů. Také nabízejí mimořádnou ochranu proti rezivění a korozi, včetně ochrany proti mořské a kyselé vodě. Nevykazují žádnou tendenci k zanášení jemných filtrů, ani za mokra, a jsou dokonale kompatibilní se železnými a neželeznými kovy a to i při zvýšených teplotách. Oleje Mobilgear SHC XMP jsou doporučovány pro uzavřené převody včetně čelních, šroubových a kuželových převodů s ocelovými zuby. Doporučují se zvláště pro aplikace, u kterých hrozí opotřebení - micropitting, jako jsou například mimořádně vysoce zatížené převody s povrchově vytvrzenými zuby. Oleje lze rovněž použít v převodových aplikacích provozovaných za extrémně nízkých a nebo vysokých teplot a v aplikacích s možností silné koroze. Díky své jedinečné kombinaci vlastností a výkonnosti v náročných aplikacích ve velkém teplotnímu rozsahu získávají výrobky řady Mobilgear SHC XMP rostoucí oblibu mezi autorizovanými výrobci a zákazníky na celém světě.


Vlastnosti a výhody

Oleje značky Mobil označené jako SHC jsou pro svou inovaci a mimořádnou výkonnost uznávány a ceněny po celém světě. Tyto syntetické výrobky s molekulární koncepcí na bázi PAO vyvinuté našimi výzkumnými pracovníky představují používání moderních technologií s cílem produkce vynikajících výrobků. Klíčovou roli při vývoji řady Mobilgear SHC XMP hrála úzké spolupráce našich odborníků s klíčovými autorizovanými výrobci, díky čemuž se podařilo zajistit, že produkty poskytují výjimečnou výkonnost odpovídající rychle se měnícím konstrukcím a způsobům provozu průmyslových převodů. Aby byla vyřešena otázka opotřebení převodu, byla formulována patentovaná kombinace aditiv, která chrání proti opotřebení převodové mechanismy a zároveň poskytuje ochranu proti micropittingu. Aby se docílila výjimečná životnost oleje, omezení tvorby úsad a odolnost proti tepelné, oxidační a chemické degradaci, byly použity PAO syntetické základové oleje. Bezparafínový charakter syntetického základového oleje zaručuje tekutost za nízkých teplot, které nelze dosáhnout u produktů na ropné bázy, což je klíčová užitná vlastnost u nízkoteplotních aplikací. Oleje řady Mobilgear SHC XMP poskytují následující vlastnosti a výhody:

Vlastostnosti Výhody
Skvělá ochrana proti micropittingu, jakož i vysoká odolnost proti opotřebení otěrem Prodloužená životnost převodů a ložisek v uzavřených ozubených převodech používaných v extrémních zátěžových, rychlostních a teplotních podmínkách
Omezení neplánovaných prostojů a údržby – zvlášť důležité u obtížně přístupných převodových skříní Vynikající odolnost proti degradaci při vysokých teplotách
Delší životnost oleje a intervaly výměny oleje – snížení spotřeby oleje a nákladů na pracovní sílu PAO základové oleje s nízkým součinitelem tření pro lepší účinnost převodu
Snížení energetických ztrát a nižší provozní teploty Základové oleje s vysokým viskozitním indexem omezují vliv teploty na viskozitu
Provozuschopnost za nízkých i vysokých teplot: zvláště důležité u provozů bez přihřívání nebo chlazení oleje Vynikající odolnost proti rezivění a korozi a velmi dobrá deemulgace
Hladký bezporuchový provoz za vysokých teplot nebo v aplikacích znečištěných vodou Vynikající kompatibilita s měkkými kovy
Žádné zanášení filtrů dokonce ani v přítomnosti vody Omezení počtu výměn filtrů a snížení nákladů na údržbu
Vynikající kompatibilita s běžnými konstrukčními materiály převodů a s převodovými oleji na ropné bázi Snadný přechod od olejů založených na ropné bázi

Použití

Faktory, které je nutné při aplikaci zohlednit: I když je řada Mobilgear SHC XMP kompatibilní s výrobky na bázi ropných olejů, jejich smíšení může zhoršit výkonnost čistě syntetického oleje. Z tohoto důvodu je doporučováno, aby před přechodem na řadu Mobilgear SHC XMP byla aplikace řádně propláchnuta a vyčištěna, aby se docílily maximální užitné vlastnosti. Plně syntetické, vysoce kvalitní, průmyslové převodové oleje řady Mobilgear SHC XMP jsou koncipovány tak, aby poskytovaly optimální ochranu zařízení a životnost oleje dokonce i v extrémních podmínkách. Jsou vyrobeny se zvláštním ohledem na odolnost proti micropittingu v moderních převodech vyrobených z tvrzených materiálů a s ohledem na použitelnost v nízko i vysokoteplotním prostředí. K typickým aplikacím patří:

  • Větrné turbíny, mimořádně silně zatížená a rázově namáhaná zařízení, zařízení umístěna ve větších vzdálenostech a v prostředích, kde působí extrémní teploty
  • Převodové skříně vytlačovacích lisů
  • Moderní, vysoce zatížené převody používané v papírenském, ocelářském, ropném, textilním a dřevařském průmyslu a v cementárnách, kde se vyžaduje ochrana převodů a optimální životnost oleje.

Specifikace a schválení

  • Splňuje AGMA 9005-D94 –S (při vhodné viskozitní třídě)
  • Splňuje DIN 51517 část 3 (CLP)
  • Splňuje ISO 12925-1 typ CKD
  • HANSEN
  • DAVID BROWN
  • FLENDER
  • JAHNEL-KESTERMANN

Charakteristické vlastnosti

Viskozitní třída ISO Viskozita cSt při 40°C Viskozita cSt při 100°C Viskozitní index Hustota při 15°C Bod vzplanutí °C, Bod tuhnutí °C
320 335 38,3 164 0,860 242 -38

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.