Mobil DTE 26 - 20L balení

Hydraulické oleje » Mobil DTE 26

Cena:2191.00
Skladem


Popis

Řada Mobil DTE 20 představuje mimořádně kvalitní hydraulické oleje s ochranou proti opotřebení navržené tak, aby uspokojily celou řadu požadavků hydraulických zařízení. Řada zajišťuje dlouhou životnost olejové náplně i filtrů a zaručuje tak optimální ochranu zařízení, čímž dochází ke snížení nákladů na údržbu a likvidaci výrobků. Oleje byly vyvinuty ve spolupráci s významnými výrobci, tak aby splňovaly nejnáročnější požadavky vysokotlakých hydraulických soustav, výkonných čerpadel a zároveň i kritické požadavky ostatních součástí hydraulických soustav, např. servoventilů s těsným vymezováním ventilové vůle a velmi přesných, číslicově řízených obráběcích strojů (NC). Tyto výrobky splňují nejpřísnější požadavky celé řady výrobců hydraulických soustav a součástí vytvořených na základě různých metalurgických postupů a vznikl tak jedinečný výrobek s vynikajícími provozními parametry.
Oleje řady DTE 20 jsou vyrobeny z vysoce kvalitních základových olejů a dokonale stabilizované kombinace aditiv, která neutralizuje utváření korozivních složek. Oleje jsou určeny do soustav pracujících s velkým zatížením, kde je zapotřebí silná ochrana proti opotřebení pomocí stabilní tloušťky filmu. Jejich složení umožňuje olejům pracovat i tam, kde se obecně doporučují hydraulické oleje, které ochranu proti opotřebení nezaručují.


Vlastnosti a výhody

Řada hydraulických olejů Mobil DTE 20 velmi dobře odolává korozi a umožňuje tak prodloužit interval výměny oleje a olejových filtrů. Vysoká úroveň ochrany proti opotřebení a výborné parametry filmu zajistí dokonalou funkci zařízení, která se projeví nejen menším počtem poruch, ale také zvýšením výrobní kapacity. Řízená deemulgační schopnost umožňuje těmto olejům pracovat i v soustavách znečištěných malým množstvím vody a snadno odlučovat velká množství vody.


VlastnostiVýhody
Ochrana proti opotřebení Snížené opotřebení Ochrana soustav vyrobených různými metalurgickými postupy
Rezerva kvality Udržení výkonu i v těžkých provozních podmínkách a při prodloužených intervalech výměny Čistější soustavy
Odolnost vůči oxidaci Dlouhá životnost oleje a zařízení Prodloužení životnosti filtrů
Ochrana proti korozi Brání korozi hydrauliky zevnitř Omezení negativních účinků působení vlhkosti v soustavách Protikorozní ochrana součástí vyrobených různými metalurgickými postupy
Splňuje celou řadu požadavků různých zařízení Jedním výrobkem lze nahradit více výrobků Nižší potřeba skladových zásob olejů Snížené riziko nesprávného použití výrobku
Schopnost odlučování vzduchu Omezení pěnivosti a jejich negativních účinků
Schopnost odlučování vody Ochrana soustav kontaminovaných malým množstvím vody Snadné odlučování velkého množství vody
Čistota Omezení vzniku úsad a kalů v soustavě Ochrana kritických součástí, např. servoventilů Zvýšení celkového výkonu soustavy

Použití

 • Hydraulické soustavy náchylné k tvorbě úsad, jako jsou číslicově řízené obráběcí stroje (NC), především tam, kde jsou použity servoventily s těsným vymezováním ventilové vůle
 • Soustavy, u kterých je nevyhnutelná kontaminace malým množstvím vody
 • Aplikace kde se při použití běžných produktů tvoří úsady a kaly
 • Soustavy, které obsahují převody a ložiska
 • Soustavy, které vyžadují vysokou úroveň únosnosti zátěže a ochrany proti opotřebení
 • Aplikace, u kterých se tenká vrstva oleje jeví jako výhodná ochrana proti korozi, např. soustavy, u kterých nevyhnutelně dochází ke kontaminaci malým množstvím vody
 • Stroje, jejichž součásti jsou vyrobené různými metalurgickými postupy

Klasifikace a specifikace

Řada Mobil DTE 20 splňuje či překračuje následující klasifikace/specifikace

 • FZG-test (Niemann), DIN 51354 nevyhovující stupeň - 12

Řada Mobil DTE 20 má následující schválení

 • P-69
 • Vickers I-286-S
 • Vickers M-2950-S
 • Denison HF-0, HF-1, HF-2

Charakteristické vlastnosti

ISO stupeň Viskozita cSt při 40°C Viskozita cSt při 100°C Viskozitní index Bod vzplanutí °C, Bod tuhnutí °C
68 71,2 8,53 98 236 -21

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.